Verzending & Retouren

Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via vervoerder DPD of POSTNL. UMCBD berekent binnen Nederland de volgende verzendkosten: € 3,50 voor verzendingen tot een orderbedrag van € 50,=. Voor het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht en eventuele afmetingen.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat UMCBD hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. UMCBD kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden als dit de levertijd ernstig vertraagd.
5. Indien UMCBD gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan UMCBD ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien UMCBD een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument UMCBD schriftelijk in gebreke te stellen. 

Verzendkosten

1. UMCBD berekent binnen Nederland de volgende verzendkosten: € 3,50 voor verzendingen tot een orderbedrag van € 50,=. Voor het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht en eventuele afmetingen.
2. UMCBD heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. 

Retouren

1. De consument kan uitsluitend na overleg met UMCBD goederen terugzenden.
2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Zonder deze gegevens zal UMCBD de aanvraag niet in behandeling nemen.
3. UMCBD is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar  UMCBD te versturen.
4. De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar UMCBD.
5. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de consument.